Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottoPilaantuneita maa-aineksia syntyy, kun maaperään pääsee jätettä tai ainetta, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällaiset pilaantuneet maat on tärkeää käsitellä asianmukaisesti ja ympäristöä suojellen. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava aina ennen puhdistamistoimenpiteitä.

Meillä on lupa vastaanottaa pilaantuneita maita niille varatulle alueelle Ylivieskan jätekeskukseemme. Käsittelemme pilaantuneet maat ympäristöä suojellen ja puhtaat maa-ainekset hyödyntäen. Pilaantuneiden maiden käsittelytapa määräytyy tapauskohtaisesti maa-ainesten määrän sekä arvioidun pilaantumisen ja puhdistustarpeen mukaan.