Vestia Yrityspalvelut

Rakennus- ja purkujäte

Rakennus- ja purkujäte sisältää usein erilaisia jätejakeita. Alla on eriteltynä mihin jätejakeeseen yleisimmät rakennus- ja purkujätteet lajitellaan.

Lajittele poltettavaan jätteeseen:

 • pakkausmuovit
 • likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki
 • stryroksi, polyuretaani, vaahtomuovi, kevytpeitteet
 • polystyreeni- ja polyuretaanilevyt/palat
 • hehkulamput, pienet peilin tai lasin kappaleet yms.
 • kierrätyskelvottomia jätteitä, jotka eivät sisällä polttoon soveltumattomia jätteitä

Miten poltettava jäte hyödynnetään? Jäte toimitetaan Westenergyn jäte-energialaitokseen. Jätteestä saadaan sähköä ja lämpöä. Lue lisää: www.westenergy.fi.

Lajittele metalliin:

 • rännit
 • tikapuut
 • vesi- ja lämpöputket
 • säiliöt
 • kattopellit
 • raudoituksen metallijätteet

Mikäli näitä ei voi irrottaa materiaalista, ne ovat lajitteluun menevää rakennusjätettä.

Miten metalli hyödynnetään? Metalli kierrätetään uusien metallituotteiden raaka-aineeksi. Metallin kierrätyslaitokset lajittelevat ja työstävät kierrätysmetallit ja toimittavat sitä esim. terästeollisuudelle.

Lajittele puujätteeseen:

 • laudat ja kuormalavat
 • maalattu ja lakattu puu
 • lastulevy, vaneri
 • puiset rakennuslevyt ja pinnoitettu puu
 • puuparketti (huom, laminaatti lajitellaan poltettavaan jätteeseen)
 • puiset ovet, kaapit ja kokonaan puiset kalusteet
 • naulainen puu

Älä lajittele puujätteeseen kantoja tai puujätettä, joka sisältää kiviä, betonia tai muuta haketusta vaikeuttavaa materiaalia.

Miten puujäte hyödynnetään? Puujätteet murskataan ja toimitetaan lämpölaitoksille hyödynnettäväksi energiana.

Lajittele kyllästettyyn puuhun:

 • vihreä tai ruskea kyllästetty puu
 • esim. terassilaudat

Miten kyllästetty puu hyödynnetään? Kyllästetty puu haketetaan ja hyödynnetään energiana sitä varten tarkoitetuissa polttolaitoksissa.

Lajittele betoni- ja kiviainekseen:

 • tiilet
 • kattotiilet
 • kiuaskivet
 • kevytbetonituotteet
 • purkubetoni
 • sementti ja laasti
 • vessanpytyt, lavuaarit, laatat, klinkkerit

Betoni suositellaan käsiteltävän alle 150 mm palakokoon, jolloin sen vastaanottohinta on huomattavasti edullisempi kuin käsittelemätön tavara.

Miten betoni- ja kiviaines hyödynnetään? Betonit ja tiilijäte murskataan ja käytetään soran korvikkeena maanrakennuksessa.

Lajittele pahviin:

 • pahvilaatikot
 • aaltopahvi
 • pakkauspahvi

Huom! Ainoastaan puhdas ja kuiva pahvi. Likainen ja märkä pahvi tulee lajitella poltettavaan jätteeseen.

Miten pahvi hyödynnetään? Pahvi toimitetaan Ekovillan valmistukseen.

Lajittele kipsiin:

 • kipsilevyt, esim. Gyproc

Kipsijäte saa sisältää tapettia, maalia, ruuveja ja nauloja.

Miten kipsi hyödynnetään? Kipsi sijoitetaan loppusijoitusalueelle.

Lajittele vaaralliseen jätteeseen:

 • maalit (nestemäinen, tahnamainen)
 • lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • liimat
 • loisteputket
 • voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
 • hapot ja emäkset
 • liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni

Miten vaarallinen jäte hyödynnetään? Vaarallinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen.

Lajittele PVC-muoviin:

 • sisäpintojen materiaalit: vinyyliset tapetit ja muovimatot
 • rakennusputket
 • salaojaputket

Miten PVC-muovi hyödynnetään? PVC-muovi sijoitetaan loppusijoitusalueelle.

Lajittele villoihin:

 • lasivilla
 • kivivilla/vuorivilla

Miten villa hyödynnetään? Villa sijoitetaan loppusijoitusalueelle.