Vestia Yrityspalvelut

Vaarallisen jätteen vastaanotto

Vastaanotamme yritysten kierrätyskelvottomat jätteet

Vestia Yrityspalvelut Oy:lle on valmistunut Ylivieskan jätekeskukseen vuoden 2020 loppupuolella vaaralliseksi luokitellun jätteen vastaanottoalue. Alueelle voidaan vastaanottaa erilaisia teollisuuslaitosten kierrätyskelvottomia jätejakeita, joille ei vielä ole olemassa muita käsittely- ja kierrätysmahdollisuuksia.

Vastaanotettavia jätejakeita voivat olla esimerkiksi:

  • teollisuuden sivuvirrat
  • tuhkat
  • kuonat
  • erilaiset sakat.

Alueelle voidaan ottaa liukoisuustestien perusteella vaaralliseksi luokiteltuja materiaaleja pois lukien nestemäiset ainekset. Vastaanotto on mahdollista myös stabiloitaville aineksille.

Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista on määritelty vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen raja-arvot (9. luku, 53 §, taulukko 7). Jos kyseiset raja-arvot ylittyvät, vastaanotto vaatii materiaalin stabiloinnin.

Tarvittaessa voimme suorittaa materiaalin analysoinnin.

Turvallinen ja vastuullinen käsittely

Vastaanottoalueen koko on 1,6 hehtaaria ja vastaanottokapasiteetti 40 000 tn / vuodessa. Alue on rakennettu lakien, viranomaismääräysten ja vaatimusten mukaisesti.

Alueelle toimitettavat jätejakeet käsitellään niin, että loppusijoitettavan jätteen määrä ja vaarallisuus vähenevät. Käsittelyinä se voi tarkoittaa mm. seulontaa ja kiinteytystä. Kaikki materiaalit käsitellään meillä turvallisesti ja vastuullisesti. Vastaanotettuamme yritykseltäsi vaaralliseksi luokitellun jätteen, vastuu materiaalista siirtyy meille.

Turvallinen ja vastuullinen käsittely

Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä ammattitaitoisen henkilökuntamme kanssa ratkaisu vaaralliseksi luokitellun materiaalin vastaanotolle.