Ylivieskan jätekeskus - Vestia Yrityspalvelut

Vestia Yrityspalvelut Oy

Vestia Yrityspalvelut Oy on 2019 toimintansa aloittanut elinkeinoelämän jätehuoltopalveluita tarjoava yritys. Yhtiö kuuluu Vestia-konserniin, jonka omistavat emoyhtiö Vestia Oy:n 16 kuntaa jokilaaksojen alueella.

Vestia Yrityspalvelut Oy:n toiminta täydentää emoyhtiö Vestia Oy:n kuntavastuullista jätehuoltotoimintaa tarjoamalla myös toimialueen yrityksille kattavat jätehuollon palvelut. Toiminnasta saatava tuotto kanavoituu emoyhtiö Vestia Oy:lle, joka toimintaperiaatteidensa mukaan ei jaa osinkoa ja käyttää saadun hyödyn omistajakuntiensa kuntalaisten yhdyskuntajätehuollon parantamiseksi.

Ylivieskan jätekeskus

Ylivieskassa sijaitseva nykyaikainen jätekeskus on toimintamme ydinpaikka. Sen kokonaispinta-ala on noin 40 hehtaaria. Jätekeskuksessa vastaanotamme, välivarastoimme ja käsittelemme yritysten jätteet. Otamme vastaan niin pienempiä kuin isompiakin jätekuormia.

Mitä jätteille tapahtuu meillä?

Jätekeskukseemme saapuvat jätekuormat tarkastetaan useassa eri vaiheessa ja eri menetelmin, jotta jätteet pystytään kierrättämään mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti ympäristöä säästäen.

Hyötyjätteet välivarastoimme erillisille kenttäalueille, joissa on myös hallit poltettavalle jätteelle ja biojätteelle. Pilaantuneille maille on oma varastointi- ja käsittelykenttä. Kaatopaikkakelpoiset jätteet loppusijoitetaan jätetäyttöalueelle.

Miten jätteet hyödynnetään?

Biojäte toimitetaan Vaasaan Stormossenille, jossa biomassasta valmistetaan biokaasua. Poltettava jäte kuljetetaan siirtokuormaushallistamme niin ikään Vaasaan Westenergyn jäte-energialaitokseen. Lisäksi kaikesta puujätteestä tehdään puuhaketta, joka menee voima- tai kaukolämpölaitoksille. Meiltä lähtee jatkokäsittelyyn myös metallia, pahvia ja kartonkia, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä vaarallista jätettä.