Jätehuollon suunnittelu - Vestia Yrityspalvelut Oy

Suunnittelu tuo monia etuja

Suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan omasta toiminnasta ja sen tuntemuksesta. Näin löydetään parhaat ratkaisut kustannustehokkaaseen jätteiden hyödyntämiseen.

Aluksi asiantuntijamme tekevät kanssanne kartoituksen yrityksenne jätehuollon nykytilasta. Tämän jälkeen suunnittelemme teille kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen ja tarpeidenne mukaisen kokonaispalvelun.

Vastaamme koko prosessista – teidän tehtäväksenne jää vain nauttiminen hyvin hoidetun jätehuollon tuomasta helppoudesta ja kokonaishyödystä.

Lajittelemalla merkittäviä kustannussäästöjä

  • Sopivan kokoiset jäteastiat ja oikein ajoitetut tyhjennysvälit säästävät kustannuksia.

Kierrätys suojelee ympäristöä ja luonnonvaroja

  • Jätteiden lajittelu edistää materiaalien kierrätystä.
  • Jätteen hyödyntäminen säästää luonnonvaroja.

Suunnitelmallisuus tehostaa toimintaa

  • Hyvin suunnitellut keräyspaikat ja selkeät merkinnät ohjaavat toimintaa ja parantavat lajittelutulosta.
  • Toimiva jätehuolto vapauttaa resursseja yrityksen ydintoimintaan.
  • Yhtenäiset jätepisteet, keräysvälineet ja merkinnät kohottavat yleisilmettä ja viihtyvyyttä.
  • Hyvin hoidettu kierrätys parantaa yrityksen imagoa.