Vestia Yrityspalvelut

puh. (08) 410 8701 | info@vestiayrityspalvelut.fi

Vaarallinen jäte

Mitä on vaarallinen jäte?

Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Jäte tulee käsitellä vaarallisena jätteenä, jos on epäilys, että jäte voi olla vaarallista.

Vaarallisen jätteen palvelumme

Loppusijoitettavat jätteet

Vastaanotamme Ylivieskassa sijaitsevalle loppusijoitusalueellemme erilaisia teollisuuslaitosten kierrätyskelvottomia jätejakeita, joille ei vielä ole olemassa muita käsittely- ja kierrätysmahdollisuuksia. Alueelle voidaan ottaa liukoisuustestien perusteella vaaralliseksi luokiteltuja materiaaleja pois lukien nestemäiset ainekset.

Muut vaaralliset jätteet

Vastaanotamme ja keräämme yrityksiltä vaaralliset jätteet ja käsittelemme ne asianmukaisesti ja turvallisesti Ylivieskan jätekeskuksessa.