Vaarallinen jäteHävitä yritystoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet turvallisesti

Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle. Vaarallinen jäte tulee aina säilyttää, kuljettaa ja käsitellä niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle.

Vestia Yrityspalvelut vastaanottaa ja kerää yrityksiltä vaaralliset jätteet sekä käsittelee ne asianmukaisesti ja turvallisesti. Vaarallisia jätteitä kuljettavia ajoneuvojamme ajavat vain vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) erityisajoluvan omaavat kuljettajat. Vastuu vaarallisesta jätteestä on jätteen haltijalla, kunnes jäte on asianmukaisesti luovutettu kuljettajalle.

Kuljetamme vaaralliset jätteet Ylivieskan jätekeskukseen, jossa jatkokäsittelymme takaa jätteille mahdollisimman korkean hyötykäyttöasteen.

Vaaralliseen jätteeseen kuuluvia akkuja ja paristoja varten voit tilata meiltä myös keräyslaatikoita.

Onko yritykselläsi jätettä, jolle ei ole kierrätysmahdollisuuksia?

Otamme vastaan yritysten ja teollisuuslaitosten kierrätyskelvottomia jätejakeita, kuten esimerkiksi tuhkaa ja tuotannon sivuvirtoja. Tällä hetkellä osalle näistä ei ole olemassa muita käsittely- ja kierrätysmahdollisuuksia, kuin loppusijoitus.

Jätteiden käsittelymenetelmät valitaan jätteen mukaan ympäristöä säästäen. Loppusijoitamme jätteet Ylivieskan jätekeskuksessa sijaitsevalle loppusijoitusalueelle.

Teemme tarjoukset tapauskohtaisesti. Tarjoamme tarvittaessa näytteiden analyysipalvelun. Jos yritykselläsi on kierrätyskelvotonta jätettä, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Mistä tunnistan vaarallisen jätteen?

Vaarallisten jätteiden pakkauksissa on tyypillisesti varoitusmerkki. Aina merkkiä ei kuitenkaan ole. Käsittele jäte vaarallisena jätteenä, jos vähänkin epäilet, että jätteesi voisi olla sellaista.

Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi:

 • Asbesti
 • Maalit (nestemäinen, tahnamainen)
 • Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Liimat
 • Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
 • Hydrauliikkaletkut (katko alle 0,5 m:n pituisiksi)
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • Akut ja paristot
 • Loisteputket
 • Energiansäästölamput
 • Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
 • Hapot ja emäkset
 • Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
 • Rikkaruohomyrkyt
 • Torjunta-aineet
 • Vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet, elohopeakuumemittarit
 • Pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon