Vaarallinen jäte

Hävitä yritystoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet turvallisesti

Vestia Yrityspalvelut vastaanottaa ja kerää yrityksiltä vaaralliset jätteet sekä käsittelee ne asianmukaisesti ja turvallisesti. Vaarallisia jätteitä kuljettavia ajoneuvojamme ajavat vain vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) erityisajoluvan omaavat kuljettajat. Vastuu vaarallisesta jätteestä on jätteen haltijalla, kunnes jäte on asianmukaisesti luovutettu kuljettajalle.

Kuljetamme vaaralliset jätteet Ylivieskan jätekeskukseen, jossa jatkokäsittelymme takaa jätteille mahdollisimman korkean hyötykäyttöasteen.

Vaaralliseen jätteeseen kuuluvia akkuja ja paristoja varten voit tilata meiltä myös keräyslaatikoita.

Lajittele nämä vaarallisiin jätteisiin

Vaarallisten jätteiden pakkauksissa on tyypillisesti varoitusmerkki. Aina merkkiä ei kuitenkaan ole. Käsittele jäte vaarallisena jätteenä, jos vähänkin epäilet, että jätteesi voisi olla sellaista.

Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi:

 • Asbesti
 • Maalit (nestemäinen, tahnamainen)
 • Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Liimat
 • Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
 • Hydrauliikkaletkut (katko alle 0,5 m:n pituisiksi)
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • Akut ja paristot
 • Loisteputket
 • Energiansäästölamput
 • Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
 • Hapot ja emäkset
 • Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
 • Torjunta-aineet
 • Pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvon

Näin käsittelet ja säilytät vaarallisia jätteitä

 • Säilytä alkuperäisissä pakkauksissa, sillä niissä on kaikki käsittelyn kannalta tärkeät merkinnät.
 • Noudata pakkauksen käyttö-, varastointi- ja hävittämisohjeita.
 • Älä koskaan sekoita kemikaaleja keskenään! Arvaamaton kemiallinen reaktio voi aiheuttaa vaaratilanteita. Sekoitukset ovat myös erittäin hankalia jätteiden käsittelyvaiheessa.

Huom! Vastuu vaarallisesta jätteestä on jätteen haltijalla, kunnes jäte on asianmukaisesti luovutettu kuljettajalle, jolla on ympäristölupa vaarallisen jätteen käsittelyyn.