Vestia Yrityspalvelut

Tietosuojalausunto

Me Vestia Yrityspalvelut Oy:ssä olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tässä tietosuojalausunnossa kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietoja, jotka:

 • Annat meille asioidessasi. Esimerkiksi, kun tilaat meiltä tyhjennyspalvelun tai ilmoitat omiin tietoihisi muutoksia.
 • Syntyvät jätehuoltopalveluiden käytön yhteydessä, kun esimerkiksi jäteastiasi tyhjennetään, tilaat meiltä lavapalveluita tai haluat jäteasema-asioinnista laskun.
 • Saamme muista lähteistä, kuten henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, yhteydessä.
 • Organisaation tietojen osalta tietoja voidaan hakea mahdollisesti myös Patentti- ja rekisterihallituksen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai julkisista lähteistä kuten www-sivuilta.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • yrityksen nimi
 • yrityksen Y-tunnus
 • yrityksen yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • henkilön nimi
 • asema/titteli
 • matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • sähköpostiviestiketju
 • paikkakunta
 • sähköiset asiointilomakkeet
 • palveluun liittyvät molemmin puoliset huomiot, havainnot ja reklamaatiot
 • suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
 • yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Vestia Yrityspalvelut Oy kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito.

Henkilötietojen käsittely perustuu jätelakiin, kirjanpitolakiin tai kanssamme tehtyyn sopimukseen.

Vestia Yrityspalvelut Oy käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Henkilötietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun

 • myyntiin sekä palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen;
 • asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään,
 • tuotteiden ja palveluiden laskuttamiseen; maksujen keräämiseen ja perimiseen;
 • asiakasmainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen;
 • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestämiseen;
 • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttamiseen sekä
 • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestämiseen.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Huolehdimme henkilökunnan koulutuksesta ja tietojen, tietojärjestelmien sekä viestintäverkkojen teknisestä turvaamisesta.

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Vestia Yrityspalvelut luovuttaa tietoja konserniyhtiölle tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, jotka koskevat muun muassa jätteiden kuljetusta, vuokra- ja noutopalveluita tai jätteiden vastaanottoa. Luovutukset toteutetaan kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Kolmansille osapuolille, kuten kuljetusurakoitsijoille tai viranomaisille tietoja luovutetaan vain tarvittaessa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Asiakasrekisterimme käsittelijöitä ovat myös tietojärjestelmiemme toimittajat ja IT-palveluiden ylläpitäjät, sillä heillä on ylläpitotoimien toteuttamiseksi oltava pääsy järjestelmiimme.

Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun toteuttamiseen. Käyttäessämme urakoitsijoita ja muita yhteistyökumppaneita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa tietojasi:

 • oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä
 • toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle
 • lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot voidaan poistaa, jos rekisteröity vaatii itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen – kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan, kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto henkilöstä ja suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Suoramarkkinointia varten on tehty erillinen suoramarkkinoinnin tasapainotesti, jonka avulla varmistetaan, onko henkilötietojen käsittelylle oikeutetun edun perustetta.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • muuttaa tai korjata tietojasi ottamalla yhteyttä Vestia Yrityspalvelut Oy:n rekisteriä ylläpitävään yhteyshenkilöön joko sähköisillä lomakkeilla, sähköpostilla, puhelimitse tai asioimalla Vestia Yrityspalvelut Oy:n toimistolla.
 • tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä sähköisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti Vestia Yrityspalvelut Oy:n toimistolla. 
 • pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.