Vestia Yrityspalvelut

Pilaantuneen maan vastuullinen käsittely

Yrityspalvelupäällikkö Raimo Seppälä korostaa suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta pilaantuneiden maiden käsittelyssä.

” Pilaantuneen maan käsittelyn jokaisessa vaiheessa on ensisijaisen tärkeää toimia vastuullisesti ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaan”, kertoo yrityspalvelupäällikkö Raimo Seppälä. Vestia Yrityspalveluiden prosessiin liittyy oleellisesti suunnitelmallisuus ja ennakointi. Ammattilaisen suorittamalla pilaantuneiden maiden käsittelyllä vältytään ympäristön saastuttamiselta.

Huolellinen analysointi on ensimmäinen askel vastuullisuuteen

Prosessi alkaa sillä, että suoritetaan maaperän pilaantuneisuuden arviointi. Tässä vaiheessa osaava konsultti on kultaakin arvokkaampi tekijä ammattitaitoa vaativassa prosessissa. Pilaantuneisuus arvioidaan maaperästä otetuista näytteistä standardoitujen analyysimenetelmien avulla.

Analyysin perusteella saadaan selville, millä aineella tai aineilla maa-aines on pilaantunut ja kuinka suurilla pitoisuuksilla. Eri aineilla on omat viitearvonsa, jotka myös määrittävät maa-aineksen vastaanottomahdollisuudet. Huolellisesti tehty näytteenotto ja analyysi mahdollistavat optimaalisen käsittelytavan valinnan ja minimaalisen ympäristön kuormituksen käsittelyvaiheessa sekä loppusijoituksessa.

Vastuullisen kuljetuksen vaatimukset

Kun analyysien perusteella on todettu pilaantunut maa-aines vastaanottokelpoiseksi, se kuljetetaan Ylivieskaan Vestia Yrityspalveluiden käsittelyyn. Vastuulliseen ja ammattimaiseen kuljetukseen kuuluu oikein täytetyt siirtoasiakirjat sekä pilaantuneen maan kuljettamiseen soveltuva kalusto. Jokainen pilaantunutta maata sisältävä kuorma kuuluu peittää kuljetuksen ajaksi ympäristön suojelemiseksi.

Urakoitsijalla tulee olla vaadittavat luvat kuljetuksen suorittamiseen. Keskeinen osa kuljetusta ovat myös oikein täytetyt siirtoasiakirjat. ”Meillä Vestia Yrityspalveluilla on käytössä sähköiset siirtoasiakirjat, joiden avulla varmistetaan ajantasainen tieto koko käsittelyketjulle eli lähettäjälle, kuljettajalle ja vastaanottajalle,” kertoo Seppälä.

 

Pilaantuneen maan käsittelymenetelmät

Fysikaalinen esikäsittely

”Maa-aineksen vastaanottamisen myötä vastuu siirtyy Vestia Yrityspalveluille”, Seppälä jatkaa. Ensimmäisenä vastaanoton jälkeen maa-ainekselle suoritetaan tarvittaessa fysikaalinen esikäsittely, joka voi käytännössä olla mm. seulontaa, esimerkiksi kivien poistamista. Tämän jälkeen valitaan sopiva jatkokäsittelymenetelmä analyysin antamien tulosten perusteella.

Kemiallinen käsittely

Vaihtoehtoina ovat kemiallinen tai biologinen käsittely. Esimerkki kemiallisesta käsittelystä on stabilointi. Stabiloinnissa maa-ainekseen voidaan sekoittaa kalkkia, tuhkaa tai sementtiä. Stabiloinnin avulla pystytään laskemaan maa-aineksessa olevia liukoisuuksia sallituille tasoille.

Biologinen käsittely

Biologisella käsittelyllä eli kompostoimalla maa-aines saadaan puhdistettua bakteerien avulla. Kompostointia voidaan hyödyntää orgaanisilla yhdisteillä pilaantuneeseen maa-ainekseen. Esimerkiksi öljyllä pilaantunut maa-aines kompostoidaan ja kompostoinnin aikana bakteerit hajottavat öljyn maa-aineksesta.

Lopuksi Vestia Yrityspalveluilla jokaisesta erästä otetaan näytteet ja varmistetaan maa-aineksen puhtaus. Analyysituloksilla varmistetaan maa-aineksen ominaisuudet ja arvioidaan hyödyntämismahdollisuudet. Mikäli hyödyntäminen ei ole mahdollista, maa-aines loppusijoitetaan sen kaatopaikkaluokan mukaisesti vaaralliselle tai vaarattomalle kaatopaikalle.

Valitse vastuullinen pilaantuneiden maiden käsittelijä, valitse Vestia Yrityspalvelut!