Yhdyskuntajätteet

Lajittele nämä yhdyskuntajätteeseen:

  • hyödyntämättömät, jatkokäsittelyä vaativat sekä loppusijoitettavat jätteet.

Miten jäte hyödynnetään?

Yhdyskuntajätteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lajittelun kautta laatujärjestelmän mukaisesti. Yhdyskuntajätteet, joita ei voida hyödyntää, loppusijoitetaan.