Pilaantuneet / käsiteltävät maa-ainekset

Pilaantuneita maa-aineksia syntyy, kun maaperään pääsee jätettä tai ainetta, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pilaantuneet maat luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Pilaantuneet maat on tärkeää käsitellä asianmukaisesti ja ympäristöä suojellen. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava aina ennen puhdistamistoimenpiteitä.

Vastaanotamme pilaantuneet maa-ainekset Ylivieskan jätekeskuksessa. Lue lisää täältä.

Miten jäte hyödynnetään?

Pilaantuneet maa-ainekset käsitellään vaarattomiksi ja hyödynnetään Vestian kaatopaikan rakenteissa.