Vestia Yrityspalvelut

Onko yrityksesi jätehuolto vaatimusten mukaista?

Viime vuonna voimaan astuneet jätelain uudet vaatimukset jätteiden kierrätykselle, lajittelulle ja raportoinnille edellyttävät yrityksiltä tarkempia toimia. Uudistuksen tarkoituksena on lisätä kierrätystä ja jätteen uusiokäyttöä sekä vähentää jätteen määrää. Tutustu keskeisimpiin muutoksiin ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin hoidamme jätehuoltonne vaatimusten mukaiseksi.

Keskeisimmät muutokset

Yritysten on jatkossa erilliskerättävä jätteet, mikäli seuraavat kilomäärät ylittyvät viikossa:

  • Biojäte 10kg
  • Kuitupakkausjäte 5kg
  • Pakkausmuovijäte 5kg
  • Metallipakkaukset ja pienmetalli 5kg
  • Lasipakkausjäte 2kg

Huom! Velvoitteet koskevat myös pieniä yrityksiä ja rakennustyömailla vaaditaan omia laajempia erilliskeräysvelvoitteita. Lisäksi muutosten myötä elintarvikealan yritysten on pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä. Nykyään vaaditaan myös sähköinen siirtoasiakirja siirtoasiakirjavelvollisuuden piirissä olevia jätteitä varten.

Asiantuntijat apunasi

Jos yrityksesi jätehuolto ei vielä vastaa edellä kuvattuja vaatimuksia, ota yhteyttä meihin. Asiantuntijamme osaavat kartoittaa jätehuollon tarpeesi vaatimusten mukaisiksi ja auttaa jätehuollon järjestämisessä.

Jätelainsäädäntö lyhyesti

Vaatimukset ja suositukset jätehuollon osalta perustuvat aina jätelainsäädäntöön. Jätehuollon lainsäädäntö sisältää jätelain, jäteasetuksen sekä aluekohtaiset jätehuoltomääräykset. Kun jätteitä käsitellään, noudatetaan aina etusijajärjestystä:

  1. Jätteen määrää pyritään vähentämään.
  2. Jätteitä kierrätetään mahdollisimman laajasti.
  3. Jätteitä hyödynnetään esimerkiksi energiana.
  4. Jäte loppukäsitellään, jos muuta ei voida tehdä.

Etusijajärjestykseen pohjautuen kannustamme asiakkaitamme aina ensin vähentämään jätteen määrää, jonka jälkeen vastaanottamamme jäte pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti.

Kierrätys on edellytys vastuullisuudelle

Vastuullinen toiminta ei ole yrityksille enää valinnaista, vaan sitä pidetään yhteiskunnallisena velvollisuutena. Yksi keskeinen osa vastuullisuutta on kierrätys, joka auttaa suojelemaan ympäristöämme. Se on yksi tärkeimmistä keinoista ilmastonmuutoksen torjumiseen, sillä kierrättämällä voimme säästää luonnonvaroja, vähentää jätteen määrää ja päästöjä, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden valmistuksesta.

Yritykset tuottavat merkittävän osan kaikesta jätteestä ja siksi niiden rooli kierrätyksessä on niin tärkeä. Kierrätys on yrityksille myös mahdollisuus säästää kustannuksissa, sillä jätehuollon kulut voivat pienentyä tarkemman lajittelun ja pienemmän jätemäärän avulla.