Vestia Yrityspalvelut

Miten jätteitä hyödynnetään?

Modernien kierrätysmenetelmien ansiosta lähes kaikki jätteet voidaan hyödyntää. Hyödyntämisen mahdollisuudet riippuvat jätelajien ominaisuuksista, mutta yleisimmin jätteet voidaan hyödyntää uusiomateriaalina, biopolttoaineiden valmistuksessa, kompostina, maanrakennuksessa tai energiana
lämmön- ja sähköntuotannossa. Kokosimme alle listan, josta voit lukea lisää jätelajeista niiden hyödyntämistavan mukaan.

Uusiokäyttö

Uusiokäytöllä tarkoitetaan sitä, että jätettä käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa tai niiden raaka-aineena. Jätekeskukseemme vastaanotetuista jätteistä uusiokäyttöön meneviä jätelajeja ovat esimerkiksi metalli, lasi, pahvi, kartonki, paperi ja osa muoveista.

Metalli

Metalli on yksi parhaista kierrätysmateriaaleista, sillä sitä voidaan kierrättää lähes ikuisesti. Metallista valmistetaan laajasti erilaisia uusia metallituotteita.

Lasi

Lasista voidaan jatkokäsittelyn avulla valmistaa uusia lasipakkauksia, lasivillaa tai vaahtolasia.

Kartonki, pahvi ja paperi

Vastaanottamamme kartonki ja pahvi lajitellaan 1- ja 2-laatuiseksi. Laadullisesti paras materiaali hyödynnetään eristemateriaalin valmistuksessa. Myös paperia voidaan hyödyntää eristemateriaalin raaka-aineena. 2-laatuinen
kartonki ja pahvi hyödynnetään uusien kangas- ja paperirullien hylsyissä.

Kirkas kalvomuovi

Kirkasta kalvomuovia ovat esimerkiksi erilaiset kirkkaat kutiste- ja kiristekalvomuovit, kääreet, kuplamuovit ja suojamuovit. Näitä muoveja voidaan hyödyntää muoviteollisuuden raaka-aineena. Lähes kaikkia muita muovilajikkeita voidaan hyödyntää energiantuotannossa.

Biopolttoaine ja komposti

Bioperäisiä materiaaleja voidaan hyödyntää uusien teknologioiden ansiosta yhä laajemmin. Vastaanottamamme biojäte toimitetaan jalostettavaksi biokaasulaitokseen, missä materiaalista voidaan jalostaa polttoainetta biokaasuautojen ja teollisuuden käyttöön. Biojätettä voidaan hyödyntää myös laadukkaana kompostimultana.

Maanrakennus

Osaa vastaanotetuista jätteistä voidaan hyödyntää maanrakennuskäytössä. Esimerkiksi betoni- ja tiilijätettä voidaan murskaamisen jälkeen käyttää soran korvikkeena.

Energiahyödyntäminen

Kaikkia vastaanotettuja jätteitä ei voida hyödyntää uusiomateriaalina. Yleensä tällaiset jätteet voidaan kuitenkin hyödyntää energiana lämmön- ja sähköntuotannossa. Vastaanottamistamme jätelajeista energiahyödyntämiskelpoisia
ovat esimerkiksi poltettavat jätteet, puujäte, sekä osa muoveista.

Mitä jätteitä ei voida hyödyntää?

Kaikille jätelajeille ei ole vielä olemassa hyödyntämismahdollisuutta. Näitä jätelajeja ovat osa vaarallisista jätteistä tai osa pilaantuneista maa-aineksista. Edistyneiden käsittely- ja jalostusmenetelmien avulla osa vaarallisista jätteistä voidaan hyödyntää energiantuotannossa ja pilaantuneista maa-aineksista voidaan saada maarakennuskelpoisia käsittelyn avulla.

Vastaanottamistamme hyödyntämiskelvottomista jätteistä tehdään ammattimaisen käsittelyn avulla vaarattomia ihmisille ja ympäristölle, jonka jälkeen ne loppusijoitetaan jätekeskuksemme vaarallisen jätteen loppusijoitusalueelle. Loppusijoitettaville jätteille suoritetaan vaatimusten ja lakipykälien mukaiset analyysit, minkä jälkeen loppusijoitus on turvallista.

Miten jätteet lajitellaan?

Tutustu jätelajikohtaisiin lajitteluohjeisiimme alla