Vaarallinen jäte

Mitä on vaarallinen jäte?

Vaarallinen jäte on jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Vaarallisten jätteiden pakkauksissa on tyypillisesti varoitusmerkki. Aina merkkiä ei kuitenkaan ole. Jäte tulee käsitellä vaarallisena jätteenä, jos on epäilys, että jäte voi olla vaarallista.

Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi:

 • Asbesti
 • Maalit (nestemäinen, tahnamainen)
 • Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
 • Liimat
 • Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
 • Hydrauliikkaletkut (katkottuna alle 0,5 m:n pituisiksi)
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • Akut ja paristot
 • Loisteputket
 • Energiansäästölamput
 • Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
 • Hapot ja emäkset
 • Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
 • Torjunta-aineet

Näin käsittelet ja säilytät vaarallisia jätteitä

 • Säilytä alkuperäisissä pakkauksissa, sillä niissä on kaikki käsittelyn kannalta tärkeät merkinnät.
 • Noudata pakkauksen käyttö-, varastointi- ja hävittämisohjeita.
 • Älä koskaan sekoita kemikaaleja keskenään! Arvaamaton kemiallinen reaktio voi aiheuttaa vaaratilanteita. Sekoitukset ovat myös erittäin hankalia jätteiden käsittelyvaiheessa.

Huom! Vastuu vaarallisesta jätteestä on jätteen haltijalla, kunnes jäte on asianmukaisesti luovutettu kuljettajalle, jolla on ympäristölupa vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Lue vaarallisen jätteen palveluistamme täällä.