Puu

Lajittele nämä puujätteeseen:

  • laudat ja kuormalavat
  • maalattu ja lakattu puu
  • lastulevy, vaneri
  • puiset rakennuslevyt ja pinnoitettu puu
  • puuparketti (huom, laminaatti lajitellaan poltettavaan jätteeseen)
  • puiset ovet, kaapit ja kokonaan puiset kalusteet
  • naulainen puu

Älä lajittele puujätteeseen kantoja tai puujätettä, joka sisältää kiviä, betonia tai muuta haketusta vaikeuttavaa materiaalia.

Lajittele nämä kyllästettyyn puuhun:

  • vihreä tai ruskea kyllästetty puu
  • kestopuu
  • esim. terassilaudat

Miten jäte hyödynnetään?

Puujätteet murskataan ja toimitetaan lämpölaitoksille hyödynnettäväksi energiana. Kyllästetty puu hyödynnetään energiana sitä varten tarkoitetuissa polttolaitoksissa.